Posuzování zbarvení u plemene DALMATIN

Charakteristické zbarvení  dalmatina  je tečkování 

Tečkování  hodnotíme  ve více pozicích

 • Hustota tečkování:  střední  tečkování, husté, velmi husté splývavé, řídké, příliš řídké – počet teček  u posuzovaného jedince plemene dalmatin  není  pro  chov podstatný, jedná se více  o  estetickou záležitost.

  střední tečkování                                                           husté tečkování                                                   řídké tečkování
 • příliš řídké tečkování může  představovat zvýšené riziko výskytu hluchoty u potomstva, může chybět pigmentace víček a nosní houby

 • příliš husté tečkování – obvykle spojeno s tmavě zbarveným uchem, dostatečná barevnost snižuje riziko hluchoty u potomstva , ale také není úplná souvislost

  Řídce  nebo hustě tečkovaný jedinec s ostře ohraničeným tečkováním  bez pih  má být upřednostněn před středně tečkovaným s pihami, malými tečkami, neostře ohraničenými. Tečky u dalmatina jsou velmi specifickým znakem plemen, jedinečným. Tečky  nedělají samy o sobě dalmatina, ale bez pěkných teček by  se dalmatin ztratil mezi mnoha dalšími plemeny loveckého typu. 
 • Velikost  teček  - stejnoměrná velikost  ( menší na hlavě a končetinách) 
 1. Nestejnoměrná velikost s větším množstvím droboučkých teček nazývaných  „pihy“  -  dědičné, nežádoucí.

  pihy
 2. Extrémně velké ostře ohraničené tečky s leskem syté barvy vznikají cíleným výběrem rodičovských párů,  jsou „vzácné“ žádoucí,
  nejspíše se jedná o recesivní typ dědičnosti ( vlastní pozorování)  rozhodně nepenalizovat.
 3. Hnědě ( játrově ) tečkovaní dalmatini mají tečky obecně menší než černě tečkovaní dalmatini.

Pozor – pihy – velmi nežádoucí, vysoká  dědivost, 

 • Sytost  barvy teček  
 1. normální nebo sytá lesklá „ laková“ -  velmi efektní na sněhově bílém podkladu, tečky „ září“ 
 2. matné nevýrazné tečky nežádoucí (může být způsobeno mimo jiné špatnou kondicí psa) 
   
 • Ohraničení teček – mají být ostře ohraničené, velmi nežádoucí jsou šedé tečky prokvetlé bílou (mají vzhled jako „ ojíněné, omrzlé“ -  Stichelhaar  německy – „ prorývané“  )
  Výjimka – u mladých jedinců do jednoho roku věku  v některých liniích  mohou být okraje naznačeně prokvetlé,  může vymizet.
  Pro chov velmi důležité - prokvetlé tečky se velmi dominantně dědí. Nově v chovu dalmatinů pro  ozdravení plemene  náchylného v tvorbě močových kamenů urátů na podkladě mutace v genu  krev  pointra - jedinci s žádoucím genem normální hladiny kyseliny močové (LUA) přes  mnoho odchovaných  generací  výhradně  na dalmatinech  stále vykazuje  malé průměry teček a  prokvetlé tečkování. Sourozenci, kteří nemají zdravý gen, mají tečky lesklé a velké. 

Důležité je posouzení  pigmentace víček a nosní houby – žádoucí jsou  víčka plně pigmentována, s uzavřenou  pigmentací,  nosní houba  plně pigmentovaná – větší chybění pigmentace víčka ( více než  1/3  - nežádoucí – dědičné). Velmi malé nedostatky v pigmentaci nosní houby a víčka lze tolerovat.

 

Zpracovala: MUDr. R.Zachová (rozhodčí pro plemeno od r.19.. , hlavní poradce chovu DK ČR 19.. - 2015) 

 

 

Czech English French German Italian Russian Spanish Swedish